postal tampons blau magenta

postal realitzada amb tampons autoedició