Category:

“On vampyres and other symptoms”, il·lustracions pel film documental dirigit per Cèlia Novis sobre el director de cinema José Ramón Larraz.(2011)