Category:

Folioscops, tres historietes en moviment editades per Sd. Edicions. (2015)

“Amb gust de sal”, una aventura mediterrània de final inesperat.

“L’home florit”,  un home que passeja i bada quan comença el bon temps.

“Bestiolari de granja”, en una granja hi ha animals de tota mena, cal estar alerta!