Category:

Il·lustracions per l’article “el filat i el teixit en la cultura ibèrica” de Maria Ester Fabra Salvat, Cultura i paisatge, nº12, 2019.