Category:

Disseny i il·lustracions del Cedé “Culpes perdonades” de “Ca Vell”,  on es musiquen poemes amb una forta sonoritat folk. Il·lustració per a samarreta de promoció. 2016.