Category:

Reconstrucció històrica dels forns del s.XV situats al mateix edifici  del Museu Arqueològic de Banyoles. (2016)